XLVII Międzynarodowe Colloquium Biometryczne - 10-14.09.2017

Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny

Dr Dariusz Gozdowski - przewodniczący

Dr Marcin Studnicki - sekretarz

Dr Ewa Bakinowska

Dr hab. Monika Jakubus

Dr Kinga Noras

Dr Leszek Sieczko

Dr Ewa Skotarczak

Dr Anna Szczepańska-Álvarez

Dr Agnieszka Wnuk

Dr Elżbieta Wójcik-Gront

print