XLVII Międzynarodowe Colloquium Biometryczne - 10-14.09.2017

Warsztaty


Pliki do pobrania, które będzie można wykorzystać podczas warsztatów odbywających się w ramach Międzynarodowego Colloqium Biometrycznego

Files which can be used during scientific workshop at International Biometrical Colloquium

 


Proszę zainstalować niezbędne pakiety programu R, przed warsztatami, używając poniższego skryptu

Please install the necessary packages of R before workshop using following script:

R packages for spatial analyses

R codes for spatial analyses


R codes - M. Kozak

 

print