XLVII Międzynarodowe Colloquium Biometryczne - 10-14.09.2017

Rejestracja

Rejestracja uczestników konferencji

Rejestracja jest możliwa do dnia 30 czerwca 2017 r., poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w formie pliku w formacie programu Word [ formularz do pobrania] , a następnie odesłanie wypełnionego formularza na e-mail: kontakt@cb47.pl
 

lub poprzez stronę internetową: www.cb47.pl/rejestracja

print